LeaseIT та суспільство

ПрАТ "Лізинг ІТ" прагне сприяти успішній діяльності технології фінансування LeaseIT та її користувачів, створюючи підґрунтя для побудови сучасної інформатизованої країни, орієнтованої на загальноєвропейські цінності. При цьому велика увага приділяється соціальній відповідальності бізнесу компанії.

Зусилля компанії спрямовані, насамперед, на подолання "цифрової нерівності" в українському суспільстві та забезпечення рівних можливостей доступу до інформаційних технологій для всіх верств населення. Для цього ПрАТ "Лізинг ІТ" постійно проводить спеціальні акції та впроваджує спеціальні програми, які мають соціальну спрямованість.

Програма фінансування створення Інтернет-центрів в школах країни

В рамках цього проекту здійснюється організація комерційних Інтернет-центрів в школах країни.

На спеціальних умовах програм LeaseIT було придбано та встановлено більше 20 комп'ютерних класів в школах м. Луганська та Луганської обл. Цей проект здійснюється на сприяння реалізації спільного проекту між Представництвом ООН в Україні, Міністерством освіти і науки України, Всеукраїнською асоціацією комп'ютерних клубів та ВАТ "Укртелеком" – "Розвиток доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій населення України на основі партнерства між школами і комп'ютерними клубами України.

За допомогою цієї програми вирішується ціла низка проблем: подальша комп'ютеризація шкіл, забезпечення широкого доступу молоді та населення до мережі Інтернет, створення умов для змістовного довкілля.

Програма Співробітник від LeaseIT

Програма спрямована на підвищення комп'ютерної грамотності населення України, більш повному проникненню Інтернет та інформаційних технологій в українському суспільстві. Програма здійснюється за участю підприємств-роботодавців та передбачає безкоштовне фінансування для співробітника підприємства комп'ютера, який встановлюється в нього дома. Витрати, пов'язані з наданням фінансування, оплачує підприємство-роботодавець.

Охорона навколишнього середовища

ПрАТ "Лізинг IT" впроваджує спеціальні програми, що надають можливість ефективно здійснювати утилізацію ІТ-обладнання, яке відпрацювало строк корисної експлуатації. Підприємства мають можливість здавати таке обладнання за спеціальними програмами LeaseIT з урахуванням його вартості при отриманні фінансування на придбання нового обладнання. Нове обладнання, яке отримують підприємства, виготовлено з дотриманням більш суворих екологічних стандартів, має менше енергоспоживання та більш пристосовано до швидкої, простої утилізації. При цьому Оператор LeaseIT організує утилізацію або повторне використання старого обладнання або окремих його частин.

До цього часу підприємства України змушені були або подовжувати строки експлуатації застарілої техніки, або утилізовувати її без використання всіх можливостей щодо подальшого використання обладнання чи його окремих частин або компонентів.