Корпоративне управління

Корпоративне управління ПрАТ "Лізинг ІТ" - Оператора LeaseIT включає механізми балансу інтересів всіх учасників бізнесу та стимулює менеджмент компанії в підтримці такого балансу.

Побудова корпоративного управління Оператора LeaseIT дозволяє дотримується наступних принципів:

  • захист прав і інтересів акціонерів;
  • ефективний розподіл ролей в управлінні компанією між наглядовою радою та виконавчим органом – дирекцією;
  • прозорість та об'єктивність розкриття інформації про діяльність компанії;
  • законність та етика;
  • ефективна дивідендна політика;
  • ефективна кадрова політика;
  • охорона навколишнього середовища;
  • ефективна політика врегулювання корпоративних конфліктів.

Для досягнення цих принципів компанія забезпечує ефективну участь акціонерів в здійсненні корпоративного управління, наявність систем внутрішнього контролю та управління ризиками, системи мотивації персоналу, регламентацію діяльності персоналу, запобігання конфлікту інтересів, активні дії виконавчого органу при врегулюванні корпоративних конфліктів.

ПрАТ "Лізинг ІТ" прагне забезпечити максимальну прозорість своєї діяльності та розуміння її операцій для найширшого кола інвесторів, в тому числі тих, які тільки розпочинають працювати в фінансовому секторі.

Офіційна інформація

Особлива інформація
Детальніше