Акціонерний капітал Лізинг ІТ

Акціонерний капітал компанії становить:

Кількість
акцій
Номінальна
вартість
акцій
Акціонерний
капітал
3543 1000,00 грн. 3 543 000,00 грн.

Структура акціонерів, які мають більше 5% акцій ПрАТ "Лізинг ІТ"

Найменування Кількість
акцій
% до
загальної
кількості
акцій
Всього 3543 100%
Менеджмент
ПрАТ "Лізинг ІТ"
3543 100%

Дивіденди:
Рішення щодо виплати дивідендів за минулі роки не приймалися.

Для отримання детальної інформації, будь-ласка, звертайтесь до фінансового департаменту ПрАТ «Лізинг ІТ», тел. (044) 413-33-58, ir@leaseit.com.ua.